Eslövs kommun logotyp

Protest mot rivning av aula

Riv inte aulan när Bergagymnasiets lokaler byggs om till grundskola. Det framför musikläraren Ingemar Tågerud i ett medborgarförslag.
Bergagymnasiets lokaler ska byggas om till grundskola. Men grundskolan har inte något behov av aulan, som eventuellt ska rivas.

Eslövs kommun utreder också möjligheterna att flytta Kulturskolans verksamhet från Rådhuset till Bergagymnasiets lokaler.

Om Kulturskolan ska flytta till Bergaskolan vore det direkt olämpligt att ta bort aulan, förklarar Ingemar Tågerud i medborgarförslaget.

Den kan vara övningslokal för orkestrar och konserter kan hållas där. Dessutom kan den hyras ut till andra som vill arrangera konserter på helger.

Tanken att bygga in Kulturskolan i en blivande grundskola är mycket intressant, skriver Ingemar Tågerud.

Många av eleverna som nu går på Östra skolan har inte möjlighet att gå på Kulturskolan. Kanske finns möjlighet att integrera Kulturskolan så att det blir naturligt att lära sig något instrument, dansa eller något annat.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler