Eslövs kommun logotyp

Protest mot bostäder på skoltomt

Det är olämpligt att bygga bostäder på Östra skolans tomt i Eslöv. Det anser Stena Metall AB. Bolaget begär att planen inte antas.
I den första planen för Östra skolans tomt ingick ett stort bostadshus i det nordöstra hörnet av området. Länsstyrelsen sa nej till det.

I den justerade planen redovisas det nordöstra hörnet som skoltomt. Gymnasiet kan få lokaler där, om Salliushusets lokaler inte räcker till.

Som försiktighetsåtgärd har kommunen i detaljplanen planerat en skola mellan Stenas verksamhet och bostäderna samt infört bestämmelser om buller, skriver Stena Metall.

Bolaget anser att resonomanget strider mot grundidén med den fysiska planeringen, som är att intressekonflikter skall förhindras.

Att det inte förekommer klagomål på buller från andra boende i området kan inte användas som argument för att lägga bostäder nära Stenas verksamhet.

Det finns ingen garanti att den planerade skolan kommer att uppföras före bostäderna. Det finns inte heller någon garanti att skolan uppförs så att den dämpar bullret.

Kommunen har inte tagit hänsyn till att Stenas verksamhet kan behöva utökas, vilket kan innebära ökade störningar från verksamheten, förklarar bolaget.

Stena Metall hemställer att kommunfullmäktige inte antar den utställda detaljplanen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler