Eslövs kommun logotyp

Projektering av Marieholmsbanan

Förberedelserna för en upprustning av Marieholmsbanan pågår för fullt. Projekteringen ska vara klar i slutet av året.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick vid senaste sammanträdet information om förberedelserna för den stora upprustningen av Marieholmsbanan.

Arbetet med projektering bedrivs i ett högt tempo med målsättningen att allt ska vara klart före årsskiftet. Persontrafiken på banan ska starta i december 2016.

Korsningen Norregatan-järnvägen i Eslöv stängs permanent för biltrafik när upprustningen startar. Där byggs en tunnel för gående och cyklister.

Korsningen Smålandsvägen-järnvägen stängs för biltrafik under byggtiden. Där ska det bli en tunnel för biltrafik samt cyklister och gående.

En fråga som diskuteras är hur en tillfällig passage av järnvägen för gående och cyklister kan ordnas. Bilisterna får räkna med att köra en omväg under byggtiden.

I satsningen ingår också att bygga en pågatågsstation i Marieholm. Även där blir det en tunnel för gående och cyklister.

Eslövs kommun har räknat med kostnader på 67 miljoner kronor. Men det kan bli mer. Kommunen har inte fått någon säker prisuppgift.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler