Eslövs kommun logotyp

Planprogram för kvarteret Skatan

Bostäder kan byggas i kvarteret Skatan mellan Bergagymnasiet och Ringsjövägen i östra Eslöv. Ett planprogram skickas ut för samråd.
Rivningen av en del av Bergagymnasiet, tidigare yrkesskolan, är genomförd och nu inleds diskussionerna om hur det cirka 20 000 kvadratmeter stora området ska användas.

I planprogrammet redovisas att området ska användas för bostäder som ett led i förnyelsen av östra Eslöv. Det är nära till centrum, service och kollektivtrafik.

I programmet redovisas en rad idéer för hur områden kan användas. En möjlighet är att ha handel i bottenvåningen i de nya husen.

En annan möjlighet är att göra Ringsjövägen till gångfartstorg vid kvarteret, för att öka kontakten med Bergaområdet. 

Ett första steg för att minska kvarterens storlek i östra Eslöv kan vara en gata mellan bostadsområdet och Bergagymnasiet. Den kan bli in- och utfartsgata för de boende.

Tre skisser på hur området kan användas ingår i programmet. Den första är flerbostadshus i tre-fem våningar. Då kan det bli cirka 240 lägenheter.

En annan möjlighet är radhusbebyggelse i två våningar. Då finns det plats för 85 hus. Om villor byggs på området blir det 30 hus.

Eslövs kommun vill få in olika aktörer, exempelvis genom markanvisning, som kan presentera kreativa idéer för området.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sa vid senaste sammanträdet ja till att förslaget till planprogram skickas ut för samråd.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler