Eslövs kommun logotyp

Plan för motorvägshållplats klar

Trafikverket har fastställt planen för motorvägshållplats, pendlarparkering och gång- och cykelväg i Gårdstånga.
I planen ingår utbyggnad av två nya busshållplatser. Den ena anläggs i anslutning till motorvägens östra på- och avfartsramper vid trafikplats Gårdstånga.

Den andra hållplatsen anläggs längs med väg 104 söder om trafikplatsen. I anslutning till hållplatsen vid östra avfartsrampen anläggs en pendlarparkering.

I satsningen ingår också att bygga en dubbelriktad, cirka en kilometer lång och huvudsakligen 2,5 meter bred gång- och cykelväg.

Gång- och cykelvägen ansluts i söder till befintlig cykelväg i Gårdstånga. Vägen anläggs längs östra sidan av väg 104 till trafikplatsen.

I trafikplatsens cirkulation upplåts plats för gång- och cykelbana i ett av de befintliga körfälten på den östra bron.

Cirkulationsplatsen får därmed en ny utformning med ett istället för två körfält. Gång- och cykelvägen kommer att korsa befintliga vägar i plan.

Kostnaden för hela satsningen beräknas till 8,3 miljoner kronor.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler