Eslövs kommun logotyp

Plan för åttavåningshus på Berga

Möjligheterna att bygga åttavåningshus på Bergaområdet i Eslöv ska prövas i en planprocess. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett klartecken.
Eslövs Bostads AB vill pröva möjligheten att förtäta Bergaområdet genom att bygga ett eller flera punkthus i åtta våningar.

Satsningen skulle ge området ett tillskott av tillgänglighetsanpassade och mindre lägenheter, eventuellt som så kallade trygghetsboenden.

Bolagets bedömning är att det är mer kostnadseffektivt att bygga nytt än att åstadkomma ökad tillgänglighet i befintlig bebyggelse.

Ett punkthus med åtta våningar kan inrymma cirka 40 lägenheter. Placeringen inom området vill bolaget diskutera med planavdelningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sa ja till att planarbetet inleds och att ett planavtal upprättas med Eslövs Bostads AB.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler