Eslövs kommun logotyp

Perfekt examensväder i Örtofta!

Ett perfekt väder för en examensdag! Efter åtta år av processande och byggande invigdes biobränsleanläggningen Örtoftaverket på tisdagen.

– Det är lätt att bli imponerad, detta är en verklig storsatning för en hållbarare framtid, konstaterade landshövding Margareta Pålsson under invigningsceremonin i Örtofta.

Margareta Pålsson med kommunstyrelseordföranden i de fyra ägarkommunerna, Cecilia Lind Eslöv, Mats Hemfrid Lund, Lars Ahlkvist Hörby och Anders Berngarn Lomma hjälptes också åt att symboliskt tända en eld för Örtoftaverket. Elden symboliserar den låga som redan brinner i Örtoftaverket och som är grunden i processen då flis, torv och trä omvandlas till fjärrvärme och el. Eslövs Cecilia Lind var med när tanken på att bygga en biobränsleanläggning i Örtofta först uttalades.

– Det är åtta år sedan, och efter det följde sex år av en omfattande tillståndsprocess och två år av byggande. Nu känns det jättekonstigt att stå här, men mycket bra, förklarade Cecilia Lind.

Ägs av fyra kommuner
Anläggningen i Örtofta ägs av de fyra kommunerna Eslöv, Lund, Lomma och Hörby. Verket har titulerats den främsta energiknutpunkten i den västra delen av Skåne genom att det kommer att bidrar till att stärka elproduktionen inom elområde 4, där bland annat Skåne, Blekinge och Kronobergs län ingår.

Verket eldas bara med förnybart biobränsle, det vill säga olika former av trä som i huvudsak består av spill ifrån det lokala och regionala skogsbruket.

Det som annars skulle gått till spillo kommer här till nytta som fjärrvärme och el, i en anläggning som har kontrollerad förbränning och effektiv rökgasrening. Totalt beräknas det gå åt cirka 310 000 ton biobränsle i form av då bland annat skogsbränsle och torv per år för att driva verket.

Tio procent av tillverkningen
Ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv finns flera vinster med Örtoftaverket. Bland annat genom att det används förnybart bränsle beräknas Örtoftaverket bidra till en minskning av de globala koldioxidutsläppen och bidrar även till att Region Skåne uppnår sina klimatmål 2020 om att successivt övergå till förnybar energi.

– Vi har idag en jämförelsevis liten egenproduktion av el i förhållande till efterfrågan, och stora delar av den el som används här kommer huvudsakligen från andra delar i landet eller utlandet. Men nu kommer Örtoftaverket stå för hela tio procent av tillverkningen av förnybar el i Skåne, det är mycket positivt, menade Margareta Pålsson.

Örtoftaverket...

... är ett av sydsveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk.

... stod klart i mitten av mars och går sedan dess i full drift.

... är ett biokraftvärmeverk som producerar värme till motsvarande 25 000 villor i Lund, Eslöv och Lomma vilket är hälften av behovet i detta fjärrvärmenät samt el
motsvarande hela behovet i Eslöv.

...eldas med biobränsle, såsom skogsbränsle, returträ och torv,och bidrar därmed till en hållbar energiutveckling och att möta regionens klimatmål.

...kommer varje år ta hand om 31 000 ton flis, cirka 50 lastbilar om dagen, som omvandlas till fjärrvärme och el i biobränsleanläggningen.

...är Kraftringens största satsning någonsin med en investering på 1,8 miljarder kronor.

Invigning av Örtoftaverket

En fackla för Örtoftaverket med landshövding Margareta Pålsson, kommunstyrelseordföranden Mats Helmfrid, Cecilia Lind, Lars Ahlkvist och Anders Berngarn och Sylvia Michel, VD för Kraftringen. Foto: Anna Terstad/Eslövs kommun

Fyra stolta ägare av Örtoftaverket.

Fyra stolta ägare av Örtoftaverket; Mats Helmfrid Lund, Cecilia Lind Eslöv, Lars Ahlkvist Hörby och Anders Berngarn Lomma. Foto: Anna Terstad/Eslövs kommun

Första spadtaget för Örtoftaverket för två år sedan.

För två år sedan tog de första spadtaget till Örtoftaverket, igår deltog de alla vid invigningen. - Det känns jättekonstigt att stå här, men bra, menade Cecilia Lind, kommunstyrelsens ordförande i Eslöv. Foto: Anna Terstad/Eslövs kommun

Örtoftaverket kommer att producera el och värme till 25 000 villor i Eslöv, Lomma och Lund.

Biokraftvärmeverket som producerar värme av sådant som flis och torv till motsvarande 25 000 villor i Lund, Eslöv och Lomma vilket är hälften av behovet i detta fjärrvärmenät samt el motsvarande hela behovet i Eslöv. Foto: Anna Terstad/Eslövs kommun

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler