Eslövs kommun logotyp

Översyn av vänortssamarbete

Eslöv ska genomföra en översyn av vänortssamarbetet. Det anser kommunstyrelsen och tillstyrker en motion från miljöpartiet de gröna.
Eslöv ingår i en nordisk vänortskedja med Asker i Norge, Gardabaer på Island, Jakobstad i Finland och Rudersdal i Danmark.

Men Eslöv har också kontakter med Viljandi i Estland och ett partnerskap med Lugazi i Uganda. De kontakterna har tillkommit under senare år.

Miljöpartiet de gröna förklarar i motionen att kontakterna inte får baseras på personliga hugskott utan ska handla om genomtänkta ömsesidiga tankar på framsteg och samarbete.

Det finns anledning att förutsättningslöst se över och utvärdera kommunens vänortsnät, skriver motionärerna. Är det aktuellt och fungerar som vi vill?

Kommunstyrelsen tillstyrker motionen och förklarar att det finns anledning att fundera över med vilka intentioner samarbetet sker och med vilka konsekvenser.

I översynen ska ingå att ta fram ett antal prioriterade områden att utgå ifrån i kommande kontakter med vänorter och i andra internationella kontakter.

- Eslöv arrangerar ett vänortsmöte i slutet av juni och då kommer samarbetet att diskuteras, säger kommunalrådet Cecilia Lind.

Motionen ska behandlas av kommunfullmäktige.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler