Eslövs kommun logotyp

Överklagar detaljplan för skolgård

Detaljplanen för bostäder, skollokaler och centrumverksamhet på Östra skolans gård i Eslöv överklagas till länsstyrelsen av Stena Fragmentering.
Företaget anser att kommunen inte tagit skälig hänsyn till befintlig verksamhet. Planförslaget med skollokaler cirka 100 meter från företagets område kan få negativa konsekvenser för företaget.

I ett första planförslag för området ingick bostäder på skolgårdens nordöstra del. Länsstyrelsen upphävde det planförslaget bland annat på grund av risken för bullerstörningar.

I det nya planförslaget har bostadshuset ersatts av ett hus för skola och centrumverksamhet. Ett förslag är att gymnasiet ska få lokaler där.

Stena förklarar i överklagandet att det gäller samma bullerkrav dagtid för undervisningslokaler som för bostäder och att det finns risk att gränsen överskrids.

Den nya planen innebär således lika stor risk för bolagets möjlighet att utveckla verksamheten som den numera upphävda planen, förklarar företaget.

Närmast ska Eslövs kommun yttra sig över överklagandet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler