Eslövs kommun logotyp

Osäkerhet om allmänning i Stehag

Eslövs kommuns planer på en allmänning mellan Stationsvägen och järnvägsområdet i Stehag kan stoppas av länsstyrelsen.
I ett yttrande över planförslaget förklarar styrelsen att förändringen kan påverka riksintresset järnvägen negativt, särskilt i den västligaste delen.

Allmänningen ska, enligt planförslaget, kunna användas för parkering och återvinningsstation men även för tillställningar av tillfällig karaktär.

En del av området ska utvecklas till park. Dessutom finns planer på promenadstråk och eventuellt cykelväg.

Länsstyrelsen ser fram emot den risk- och bulleranalys som kommunen håller på och upphandlar.

I planförslaget redovisas inga bullervärden och inga eventuellt nödvändiga skyddsåtgärder genom planbestämmelser.

Länsstyrelsen förklarar också att bestämmelsen Allmänning saknar stöd i Boverkets kunskapsbank och anser att beteckningen ska bytas ut.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler