Eslövs kommun logotyp

Oro för trafiken vid Skytteskogen

Trafiken vid Skytteskogen och slitaget på parken diskuterades när förslaget till detaljplan för en förskola på cirkusplatsen presenterades.
I planförslaget ingår att en förskola med plats för 100-talet barn ska byggas framför Skyttebo i Skytteskogen i Eslöv. Förskolan ska ersätta Trollet men får fler platser.

15 familjer är direkt berörda som grannar. Tre personer kom till samrådsmötet. Diskussionen handlade mer om miljön runt omkring än själva förskolan.

En fråga som togs upp var slitaget på parken när över 100 barn ska leka där. En annan var behovet av förnyelse av delar av parken, främst trädridån mot Trollsjögatan.

- Träden är ungefär lika gamla. Gallra och plantera nytt nu så att inte alla träden måste fällas samtidigt och ridån försvinner, förklarade en granne.

En annan fråga som diskuterades livligt var trafiken på gatorna kring Skytteskogen. I planförslaget ingår att 30-gräns ska införas.

- Det är den bästa meningen i planförslaget, kommenterade en granne.

- Det kommer att bli ännu farligare även om gränsen sänks till 30, sa en annan.

Grannarna vittnade om trafikproblem i området framförallt på morgnarna, om trafikolyckor, fortkörning, tvära inbromsningar och tutande.

De ansåg att det krävs fler åtgärder, till exempel fyrvägsstopp och farthinder. Ett annat önskemål var bättre belysning i Trollsjöparken.

Samrådet om förslaget till detaljplan pågår till den 28 april.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler