Eslövs kommun logotyp

Nytt ljus över Medborgarhuset

Nu ska ljuset få flöda fritt igen i det byggnadsminnesförklarade Medborgarhuset från 1957. Åtminstone i två av salarna som just nu genomgår en renovering. Det välvda betongglaspartiet i taket har sedan 80-talet varit täckt med plåtskivor för att förhindra läckage. Nu öppnas ljusinsläppet upp, och arkitekten Hans Asplunds originaltanke får nytt liv.
Medborgarhuset
Redan på 80-talet märkte man att konstruktionen med betongglas i taket inte höll tätt. Läckaget fortsatte dock även efter att glaset klätts över med plåt. När man i början av maj i år bröt upp plåten för att täta befarade man att betongglaset skulle vara i mycket dåligt skick. Så var inte fallet, varpå tanken föddes att återställa ljuspartierna till original. Mats Edström, ansvarig arkitekt för tidigare renoveringsarbeten av Medborgarhuset, kontaktades för att säkerställa en säker och estetisk lösning. Och nu kommer alltså ljuset att tillåtas flöda uppifrån rakt in i salarna igen.

- Det är fantastiskt att för första gången se Hans Asplunds verk i full blom, säger Ralph Svensson, föreståndare på Medborgarhuset. Ljuset i salarna är plötsligt en halleluja-upplevelse. Det är jättekul att kunna visa upp detta för besökarna. Det blir också en stor vinst för besökare som sitter i konferens här en hel dag att få vistas i en miljö upplyst av dagsljus. Det blir både en piggare och vackrare arbetsmiljö.

I A- och B-salen kommer dock betongglaset även i fortsättningen att vara övertäckt. Med tanke på att salarna i stor utsträckning används till konferenser skulle ett alltför stort ljusinsläpp från taket orsaka problem vid presentationer med datakanon. Renoveringen beräknas vara klar vid månadsskiftet juni-juli.

Medborgarhuset

Verksamheterna i Medborgarhuset


Medborgarhuset ska vara en plats där människor har möjlighet att träffas i olika former. Det kan vara allt från föreningsmöten och företagskonferenser till konserter och andra kulturevenemang. Ett stickspår i Medborgarhusets verksamhet är månadens konst. Varje månad ställs det ut konst på den stora, vita väggen nere i cafédelen. Här kan amatörer såväl som professionella konstnärer låna en stor vägg med bra belysning en månad. Och intresset är stort. Det är bokat långt in på 2015 redan.

- Vi söker inte upp någon, utan alla som ställer ut här har själva tagit kontakt med oss, berättar Ralph Svensson. Det ligger också precis i linje med vår tanke om ett tillgängligt och öppet hus — en demokratisk konstvägg!

Just nu är det två nior på Ekenässkolan som ställer ut egentillverkade stolar på konstväggen.

Film om Medborgarhuset


På gång i Medborgarhuset just nu är annars en filmproduktion om byggnaden. Anne Asplund, Hans Asplunds andra fru, ska i filmen dela med sig av all den kunskap om huset som bara hon besitter efter att Hans Asplund gått bort. Det finns mängder av detaljer i inredningen, och bakom varje detalj fanns en tanke. För att inte denna kunskap ska gå förlorad ska den nu dokumenteras i en film.

- Anne är väl insatt i Hans arbete, begreppsvärld och hans tankar kring arkitekturen, fortsätter Ralph Svensson. Inget var lämnat åt slumpen i arkitekturen och inredningen, och denna skatt av information måste vi ta tillvara.

Filmen beräknas vara färdig i augusti.

Medborgarhuset är öppet dagtid för den som vill ta en titt på den vackra byggnaden.
www.medborgarhuset.com
Medborgarhuset på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medborgarhuset

Ralph Svensson, föreståndare för Medborgarhuset

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler