Eslövs kommun logotyp

Ny plan för fyra Bäckdala-kvarter

Både radhus och flerbostadshus får byggas på Bäckdala vid Lantmannavägen i Eslöv. Kommunstyrelsen godkände planen.
Eslövs kommun beviljade för snart ett år sedan BoKlok Housing AB bygglov för fyra flerfamiljshus med sex lägenheter i varje på Bäckdala.

Efter överklagande upphävde länsstyrelsen byggloven i tre kvarter. Taklutning, bostadsform och avstånd till Lantmannavägen följde inte planen.

Eslövs kommun har därefter tagit fram ny detaljplan för kvarteren Vinbäret, Hjortronet, Lingonet och Blåbäret längs Lantmannavägen.

I den nya planen ingår att både radhus och flerbostadshus får byggas. Bostadshus i två våningar med en högsta byggnadshöjd på sju meter tillåts.

Kommunstyrelsen godkände den nya planen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler