Eslövs kommun logotyp

Ny plan för fyra Bäckdala-kvarter

Både radhus och flerbostadshus kan tillåtas på Bäckdala vid Lantmannavägen i Eslöv. Nu genomförs samråd om en ny detaljplan.
Eslövs kommun beviljade för snart ett år sedan BoKlok Housing AB bygglov för fyra flerfamiljshus med sex lägenheter i varje på Bäckdala.

Efter överklagande upphävde länsstyrelsen byggloven i tre kvarter. Taklutning, bostadsform och avstånd till Lantmannavägen följde inte planen.

Ett nytt förslag till detaljplan för kvarteren Vinbäret, Hjortronet, Lingonet och Blåbäret längs Lantmannavägen har nu tagits fram.

Enligt det gamla planförslaget kunde endast radhus byggas. I det nya ingår att både radhus och flerbostadshus kan byggas.

Bostadshus i två våningar får uppföras i kvarteren. Högsta byggnadshöjd sätts till sju meter. Vind tillåts inte i husen.

Samråd om planförslaget pågår till den 1 oktober.

Planförslaget

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler