Eslövs kommun logotyp

Ny plan för energi och klimat

Eslövs kommuns verksamhet ska senast 2020 vara fri från användning av fossila bränslen. Energianvändningen ska minska.
Det är ett par av målen i ett förslag till ny energi- och klimatplan för den kommunala verksamheten och de kommunala bolagen.

Ett tredje mål är att produktionen av förnybar energi i Eslövs kommun ska öka. Arbetet för att uppnå målen ska bedrivas inom fem områden.

Energieffektivisering är ett område. Där ingår bland annat gröna hyresavtal och kartläggning av egna takytor för solenergiproduktion.

Energiproduktion omfattar bland annat solpotentialkarta, utredning om solcellspark, plan för att tillvarata spillvärme och vindkraftsutredning.

Transportdelen innehåller förslag om snabbladdare för elbilar, bilpooler, betalparkering, bättre cykelvägar och minskad gräsklippning.

Resor och möten innehåller förslag om kartläggning av resor, enklare att cykla och åka kollektivt i tjänsten och uppmuntran till anställda att pendla miljövänligt.

Energi- och klimatinformation är det femte området. Där ingår förslag om energipris, ökad information om energianvändning, kampanjer och utbildning.

Förslaget till energi- och klimatplan har skickats ut för samråd.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler