Eslövs kommun logotyp

Ny parkeringsplats för pendlare

Eslöv får ytterligare en parkeringsplats för pendlare öster om stationsområdet. Den nya p-platsen ska stå klar efter sommaren.
Eslövs kommuns pendlarparkering utökades nyligen med ett område norr om Östergatans banport. På det nya området finns 84 parkeringsplatser.

Syd och sydväst om BA Byggs nyuppförda fastighet på Örnen 18 finns ett område som kan fungera som komplement till pendlarparkeringen.

BA Bygg har erbjudit kommunen att hyra området och att iordningställa 47 parkeringsplatser där. Hyran blir 37 600 kronor för hösten och 112 800 kr i årshyra.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt vid senaste sammanträdet att begära pengar till hyra av parkeringsområdet från och med i höst.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler