Eslövs kommun logotyp

Ny gymnasieskola kan bli dyrare

Eslövs nygamla gymnasieskola kan bli dyrare än beräknat. Upprustning av Salliushuset och en ny byggnad kan kosta över 200 miljoner kronor.
Förberedelserna för en flyttning av gymnasieundervisningen i Eslöv pågår för fullt. En särskild styrgrupp arbetar med planeringen av flyttningen från Bergagymnasiet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick vid senaste sammanträdet en redovisning av planerna på ny gymnasieskola.

- Målbilden är att Eslöv har cirka 700 gymnasieelever, säger kommunalrådet Johan Andersson. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fastställt programutbudet.

I planeringen ingår gymnasieskolan men även vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och svenska för invandrare. Salliushuset blir huvudbyggnad för verksamheten.

Men det behövs fler lokaler. I det förslag som tagits fram redovisas ett fyravåningshus vid korsningen Östergatan-Gasverksgatan i närheten av Salliushuset.

Satsningen har kostnadsberäknats till drygt 200 miljoner kronor. I budgeten finns 128 miljoner till gymnasiesatsningen.

En anledning till att satsningen kan bli dyrare än beräknat är att lokalbehovet har ökat. Det gäller främst lokaler för vuxenutbildning.

Arbetsutskottet har nu begärt en fördjupad granskning av det framtagna förslaget. Granskningen ska omfatta bland annat storlek och kostnadseffektivitet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler