Eslövs kommun logotyp

Nygammal plan för Östra skolans gård

Östra skolans tomt kan användas för bostäder, centrumverksamhet och gymnasieskola. Den justerade planen ställs ut till den 28 februari.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv antog förra året en ny detaljplan för Östra skolans gård. I planen ingick bostäder och centrumverksamhet i skolan och på skolgården.

Länsstyrelsen i Skåne upphävde några månader senare planen. En motivering var det korta avståndet mellan planerade bostäder och industriverksamhet.

Planförslaget har nu justerats. Planerade bostäder i områdets norra del har ersatts av ett område för gymnasieskola med maximalt fyra våningar.

Anledningen är beslutet att flytta gymnasiets verksamhet till Salliushuset. Lokalerna där täcker inte hela behovet och då är lokaler på andra sidan Östergatan en lösning.

Förslaget till detaljplan för skolgården ställs ut i Stadshuset och Stadsbiblioteket i Eslöv. Utställningen pågår till den 28 februari.

Planförslaget

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler