Eslövs kommun logotyp

Ny detaljplan för Östra skolans gård

Bostäder, skola och lokaler för centrumverksamhet kan byggas på Östra skolans gård i centrala Eslöv. Kommunstyrelsen tillstyrker planen.
Länsstyrelsen i Skåne upphävde den första detaljplanen för Östra skolans gård. Styrelsens motivering var bland annat risken för störningar från omgivande verksamheter.

I det nya förslaget har ett bostadshus i områdets nordöstra hörn ersatts av lokaler för skola eller centrumverksamhet. En byggnad i fyra våningar planeras.

Övriga delar av skolgården ska liksom i det första förslaget användas för bostäder. I planen ingår ett skydd av den gamla skolbyggnaden.

Detaljplanen ska fastställas av kommunfullmäktige.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler