Eslövs kommun logotyp

Nya regler för torghandel i Eslöv

Eslövs kommun planerar att införa nya regler för handeln på Stora torg och att åter införa avgifter för torghandeln.
Avgifterna för torghandeln slopades för ett par år sedan. Nu är det aktuellt att åter införa avgifter. Lägsta avgiften är drygt 3 000 kronor om året.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har också presenterat ett förslag om nya ordningsföreskrifter för torghandeln.

I förslaget ingår att tillfälliga saluplatser försvinner. De som vill sälja varor på torget måste boka en fast saluplats, som tilldelas per kalenderår.

Liksom tidigare får torghandel äga rum helgfria onsdagar och lördagar samt skärtorsdag och 23 december. Om ordinarie torgdag är helgdag flyttas handeln till närmast föregående vardag.

I föreskrifterna ingår också att torghandeln utökas. I nuvarande regler ingår att handeln ska sluta senast klockan 13.30. I de nya reglerna ingår att den får pågå till 15.00.

I de nya föreskrifterna ingår också att de som tecknar kontrakt ska utnyttja sin plats mer än 50 procent av tillgängliga torgdagar.

Förslaget till nya föreskrifter ska behandlas av kommunstyrelsen och fullmäktige. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att reglerna träder i kraft den 1 juni.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler