Eslövs kommun logotyp

Nu ska det "pratas" på biblioteket

Som första steg i projektet "Hela Eslöv ska prata" invigs på lördag den 18 januari Medborgarcentrums etablering i Eslövs stadsbibliotek. Etableringen ska se till att du som medborgare lättare kan komma i kontakt med kommunen, dess service och tjänster.
Förhoppningen är att satsningen ska öka medborgarnas delaktighet och engagemang i frågor som rör Eslöv.

– Under hösten har vi planerat och genomfört utbildningsinsatser inför invigningen nu på lördag. Från april räknar vi med att även finnas på två av våra fem filialbibliotek, berättar Madeleine Persson, samordnare för Medborgarcentrum i Eslövs kommun.
 
Kommunens ansikte utåt
Eslövs kommun arbetar ständigt med att öka medborgarnas tillgänglighet till kommunens tjänster och utveckla service, information och dialog med alla som bor i kommunen.

För fem år sedan organiserades därför Medborgarcentrum i Eslövs stadshus vilket är dit du kommer allra först när du kontaktar Eslövs kommun via telefon eller med ett besök. Servicefunktionen är så att säga vägen in till kommunen och kommunens ansikte utåt.

Konsumentrådgivaren på plats
Nu är det dags för ytterligare ett steg. Från nästa vecka och framåt kommer Medborgarcentrum att finnas på stadsbiblioteket under vissa givna tider. Detta innebär att du kan få svar på samma frågor och få hjälp där som du idag kan få via personalen i stadshuset.

Även kommunens konsumentrådgivning kommer regelbundet att finnas på biblioteket för att stötta och ge råda i konsumentfrågor.

Hoppas öka tillgängligheten
Att flytta servicetimmar från Medborgarcentrum i stadshuset till stadsbiblioteket, och sen i förlängningen även till filialbiblioteken, rimmar också gott med kommunens tankar och idéer om att ytterligare stärka biblioteken och dess filialer som naturliga mötesplatser och servicepunkter för medborgarna.

– Vi har under ett par eftermiddagar under hösten "testat" upplägget på biblioteket och allmänhetens intresse har varit stort. Jag är övertygad om att vi kommer att nå fler medborgare och därmed öka tillgängligheten, menar Madeleine Persson.

Invigningen på lördag!
Lördagens invigning av Medborgarcentrum på stadsbiblioteket sker klockan 10.30. Ta chansen att träffas oss och diskutera allt från föreningsfrågor, gator och parker till bygglov och konsumentfrågor. Inviger gör kommunalrådet Henrik Wöhlecke. Därefter blir det gratis 11-kaffe. Biblioteket är öppet klockan 10.00-14.00.
 
Medborgarcentrum kommer att finnas på stadsbiblioteket varje vecka under följande tider;

  • Måndag klockan 10.00-12.00
  • Tisdag klockan 13.00-16.00
  • Onsdag klockan 13.00-16.00
  • Torsdag klockan 13.00-19.00
  • Fredag klockan 13.00-16.00

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler