Eslövs kommun logotyp

Nej till vindkraftverk vid Skarhult

Mark- och miljödomstolen i Växjö säger nej till ett nionde vindkraftverk i Skarhult. Tidigare har Eslövs kommun sagt nej och länsstyrelsen i Skåne ja.
Eolos Vind AB ansökte 2012 om bygglov för ett vindkraftverk på fastigheten Skarhult 4:3. I närheten finns redan två grupper med totalt åtta verk.

Eslövs kommun avslog ansökan. Motiveringen var att ansökan strider mot översiktsplanen. Avståndet till gruppen skulle bli 1,7 kilometer.

Länsstyrelsen i Skåne upphävde kommunens beslut och hänvisade bland annat till ett förslag till ny vindkraftsplan för Eslöv.

Eslövs kommun överklagade och förklarade att den nya planen omarbetas och att det är översiktsplanen som gäller.

Bolaget påpekade att kommunen redan gjort avsteg från riktlinjen om ett minsta avstånd på tre till fem kilometer mellan grupper.

Mark- och miljödomstolen förklarar nu att den nya vindkraftsplanen inte gäller utan att det är korrekt att hänvisa till översiktsplanen.

Den aktuella platsen är redan i dagsläget relativt hårt belastad av vindkraft och en ytterligare minskning av avståndet mellan grupperna kan inte anses lämpligt, skriver domstolen.

Mark- och miljödomstolen gör bedömningen att Eslövs kommun har haft tillräckliga skäl för att avslå ansökan och upphäver därför länsstyrelsens beslut.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler