Eslövs kommun logotyp

Nej till hinder på Rönnebergavägen

Det blir inget farthinder på Rönnebergavägen i Eslöv, åtminstone inte nu. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vill genomföra andra åtgärder.
Idén om ett farthinder på Rönnebergavägen i närheten av Saxåvägen framfördes i ett medborgarförslag. I förslaget framfördes att fartgupp behövs för att få ner hastigheten till åtminstone 50 kilometer.

Miljö och Samhällsbyggnad konstaterar att under de senaste 14 åren har två olyckor inträffat på Rönnebergavägen, en singelolycka och en påkörningsolycka.

Inga korsningsolyckor där oskyddade trafikanter varit inblandade har blivit dokumenterade. I kommunens hastighetsplan ingår att Rönnebergavägen ska ha 40 kilometer i timmen istället för som nu 50 kilometer.

De åtgärder som först blir aktuella är hastighetsmätning och hastighetskontroller. Om det inte är tillräckligt ska kommunen utreda vilken typ av åtgärd som är lämplig för att minska de upplevda problemen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler