Eslövs kommun logotyp

Nej till friskola i Östra Strö skola

Skolinspektionen avslår ansökan från Östra Strö skola ekonomisk förening om friskola med förskoleklass, grundskola årskurs 1-6 och fritidshem.
Östra Strö skola ekonomisk förening ansökte om godkännande som huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Skolinspektionen gör bedömningen att föreningen inte har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna.

En motivering är ekonomin. Den sökta skolan ska delvis finansieras av ett lån på 3,7 miljoner. Men föreningen har inte styrkt det med dokumentation från långivaren.

En annan motivering är lokaler. Föreningen vill ta över befintliga skollokaler i Östra Strö om beslut tas att lägga ner den kommunala skolan.

Skolinspektionen förklarar att det inte är styrkt att föreningen kan följa reglerna om tillgång till ändamålsenliga lokaler och utrustning.

En tredje motivering för avslaget är att det inte är säkerställt att föreningen kommer att följa reglerna om att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.

Skolinspektionen förklarar också att den inte prövat om utbildningarna skulle innebära påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler