Eslövs kommun logotyp

Nej till fler remissinstanser

En enig kommunstyrelse säger nej till att kommunala förslag ska skickas ut till fler lokala organisationer för yttrande.
Miljöpartiet de gröna har i en motion framfört att det inom kommunen finns ett antal föreningar som har mycket stor erfarenhet och kompetens på sina områden.

Det är exempelvid byalag eller intresseföreningar med inriktning på särskilda åldersgrupper eller aktiviteter.

I motionen föreslås att kommunen som praxis inför beslutsfattande ska använda organisationerna som remissinstanser.

Lokala organisationer med kompetens och erfarenhet i ett ärende eller vars verksamhet påverkas av ett beslut ska få möjlighet att yttra sig.

Kommunstyrelsen svarar att i den kommunala beslutsprocessen är den representativa demokratin utgångspunkten. Medborgarna företräds av folkvalda representanter.

Detta ska garantera likvärdighet i politiken. För medborgare och föreningar finns möjlighet till delaktighet genom olika kanaler.

Det finns redan en dialog mellan berörda personer och föreningar. Den enskilde har möjlighet att lämna synpunkter och medborgarförslag.

Kommunstyrelsen anser att remissförfarandet ska begränsas till den kommunala verksamheten samt kommunala bolag och förbund och undantagsvis innefatta externa instanser.

Motionen ska behandlas av kommunfullmäktige.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler