Eslövs kommun logotyp

Nej till filer för bilar vid Stora torg

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden säger nej till att skapa filer och ökad framkomlighet för biltrafiken vid Stora torg i Eslöv.
Idén om att flytta "mittlinjen" vid Stora torgs västra sida, så att bilister kan komma förbi en bil som ska svänga vänster, presenterades i ett medborgarförslag.

Förändringen skulle förbättra trafiksituationen och minska avgasutsläppen på Västergatan och Östergatan, framförde förslagsställaren.

En ytterligare förbättring av trafiksituationen skulle uppnås om kommunen satte upp ett trafikljus vid korsningen Östergatan-Storgatan.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förklarar att satsningar på ökad framkomlighet i centrum ska ligga på gång-, cykel- och kollektivtrafik samt de som har ärende dit.

Att underlätta för genomfartstrafik i centrum tillför inte Eslövs centrum något värde. Med de förslag som framförts finns en risk att fler bilburna väljer att köra genom centrum.

Ökad genomfartstrafik skulle försämra centrummiljön med avseende på trafik, tillgänglighet, upplevelse och luftförorening.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler