Eslövs kommun logotyp

Nej till ett tredje kommunalråd

Eslöv ska inte ha tre kommunalråd. Kommunstyrelsen avstyrker förslaget med sju röster mot sex. Nu går ärendet vidare till kommunfullmäktige.
När kommunfullmäktige i oktober valde nya ledamöter i kommunstyrelsen blev det diskussion om antalet kommunalråd.

Debatten slutade med att kommunstyrelsen fick i uppdrag att bereda ett ärende om tillsättande av ytterligare ett kommunalråd.

I nuvarande reglemente ingår att två ledamöter av kommunstyrelsen, ordförande och förste vice ordförande, ska benämnas kommunalråd.

I reglementet ingår också att kommunalråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. Reglementet medger inte kommunalråd på deltid.

Av beredningen framgick att inrättande av ytterligare ett uppdrag som kommunalråd på heltid skulle kosta cirka 810 000 kronor.

I kommunstyrelsen presenterade Daniel Rhodin (FP) ett nytt förslag. Han ville ta bort regeln om två kommunalråd och att de ska arbeta heltid.

Istället föreslog han att kommunfullmäktige utser kommunalråd och att dessa kan arbeta både heltid och deltid. Det förslaget avslogs.

Med sju röster mot sex sa kommunstyrelsen ja till att behålla nuvarande regler för kommunalråd.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler