Eslövs kommun logotyp

Nej till bed and breakfast vid Stehag

Länsstyrelsen i Skåne upphäver Eslövs kommuns positiva förhandsbesked till bed and breakfast vid Ringsjön utanför Stehag.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade i augusti förra året en begäran om förhandsbesked för anläggningen, ett murat enplanshus med sex gästrum.

Kommunens miljöavdelning avstyrkte ansökan och hänvisade till områdets naturvärden och risken för översvämningar i området.

En enig nämnd gav positivt förhandsbesked. Den ansåg att huset kan anpassas efter risken för översvämningar och till landskapsbilden.

Beslutet överklagades av två grannar. De hänvisade till tjänstemännens yttrande men förklarade även att in- och utfarten till anläggningen skulle gå genom ett område som har karaktär av våtmark.

Länsstyrelsen förklarar nu att platsen inte kan anses lämplig med hänsyn till dess naturmässiga värden, dess betydelse för friluftslivet och risken för översvämningar.

Nämnden har frångått tjänstemannens förslag utan att motivera sitt beslut, förklarar styrelsen. Det framgår inte vilka överväganden nämnden har gjort.

Styrelsen anser inte att kraven på lämplig lokalisering är uppfyllda och att det allmänna intresset att inte bebygga väger tyngre än det enskilda intresset att bygga.

Med de motiveringarna upphäver länsstyrelsen miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler