Eslövs kommun logotyp

Nej till 60-gräns vid Stockamöllan

Länsstyrelsen i Skåne avslår Eslövs ansökan om hastighetsbegränsning till 60 kilometer i timmen på väg 13 väster om Stockamöllan.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv antog 2012 en hastighetsplan för kommunen. Trafikverket fick yttra sig över planen.

En av de vägsträckor där kommunen föreslog sänkt hastighetsgräns, från 70 till 60, var väg 13 väster om Stockamöllan. Där finns bostäder vid ena sidan av vägen.

När kommunen ansökte om sänkt hastighetsgräns avstyrkte Trafikverket. Verket anser att bashastighet ska gälla på den här typen av väg.

Verket förklarar bland annat att tre olyckor har inträffat på vägsträckan de senaste fem åren. På en del av sträckan finns särskild gång- och cykelväg. Vägen är cirka sju meter bred.

Länsstyrelsen förklarar nu att förhållandena på platsen inte kan anses skilja sig från vad som är normalt för en väg med 70-gräns.

Styrelsen anser inte att det är motiverat med sänkt hastighetsgräns och avslår Eslövs kommuns ansökan.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler