Eslövs kommun logotyp

Nej till 30-gräns genom Marieholm

Storgatan i Marieholm ska även i fortsättningen vara huvudled. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden säger nej till ett medborgarförslag om 30-gräns.
I medborgarförslaget ingick att ha 30-gräns på hela Storgatan, att den inte längre skulle vara huvudled och att förbjuda tung trafik genom Marieholm.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv svarar att det inte är hållbart att ha 30-gräns när vägutformningen påtalar en annan hastighet.

Däremot kommer Storgatan i Marieholm att få hastighetsbegränsning till 40 kilometer i timmen. Den begränsningen genomförs troligen nästa år.

Storgatan i Marieholm trafikeras av knappt 1200 fordon per dygn. Andelen tung trafik är elva procent, vilket anses vara en normal andel.

Gatan fungerar som en genomfartsled och bör ha företräde framför anslutande gator, förklarar nämnden. Huvudled innebär också generellt parkeringsförbud.

Inga olyckor på grund av tung trafik har inträffat på gatan under 2000-talet. Totalt har det inträffat 14 olyckor, varav en allvarlig, på 14 år.

Slutsatsen av olycksdata är att det är oförutsägbara olyckor, det vill säga att de inte sker på samma ställe eller av samma orsaker, förklarar nämnden.

Nämndens beslut blev att avslå de önskemål som framförts i medborgarförslaget.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler