Eslövs kommun logotyp

Nämnd vill inte avskaffa avgift

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv vill inte avskaffa avgiften för prövning av dispens från strandskyddet.
I ett medborgarförslag om det utvidgade strandskyddet föreslås att avgiften för prövning av dispenser ska avskaffas.

Med utvidgat strandskydd fråntas den enskilde, utan motivering, sin rätt att få bygga, heter det i förslaget.

En ny strandskyddsprövning införs som skall tolka det oklara rättsläget om dispens kan ges för byggnation.

Att mot denna bakgrund ta betalt för strandskyddsprövningen, där frågan är om den enskilde ska få tillbaka sin tidigare rätt, är orimligt.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delar inte den åsikten. Nämnden förklarar att utvidgat strandskydd har kommunicerats med alla berörda markägare.

Nämnden förklarar att det är länsstyrelsen som fattar vilka om vilka områden som ska omfattas av utvidgat strandskydd. Det sker inte utan motivering.

Avgiften för prövning är idag 900 kronor per timmes handläggning. Kostnaden beror på hur mycket tid handläggningen tar.

Kommunen tar ut avgift även för andra prövningar. Att undanta strandskyddsdispenser från avgift är inte motiverat, bland annat på grund av kommunallagens likabehandlingsprincip.

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler