Eslövs kommun logotyp

Nämnd för arbete och försörjning

Nämnden för arbete och försörjning inrättas i Eslöv från den 1 januari. Den nya nämnden får sju ledamöter.
Kommunstyrelsen i Eslöv tillstyrkte vid senaste sammanträdet ett par förändringar i den politiska organisationen i Eslöv.

Utskottet för arbete och försörjning, under kommunstyrelsen, ersätts av Nämnden för arbete och försörjning.

Motiveringen är att de arbetsuppgifter Arbete och Försörjning har är så viktiga att det ska vara en nämnd som har ansvaret.

En annan förändring är att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får färre ledamöter. Elva ordinarie blir nio.

Nämnden får också rätt att välja ett arbetsutskott med tre personer. Utskottet ska behandla enskilda elevärenden.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler