Eslövs kommun logotyp

Minskar krav på boendeparkering

Eslövs kommun kan kraftigt minska kravet på boendeparkering när nya bostäder byggs. Kommunstyrelsen tillstyrkte med tolv röster mot en.
Kravet på ett visst antal parkeringsplatser för boende har diskuterats vid flera tillfällen de senaste åren. Boendeparkering under jord är dyra satsningar.

I förslaget till ny parkeringsnorm ingår att kraven på bilplatser ska sänkas, från åtta till tre per tusen kvadratmeter bostadsyta, i centrala Eslöv.

I övriga delar föreslås en sänkning från nio till sex platser. Förslaget innebär bland annat att det blir mer attraktivt att bygga i stationsnära läge.

Både tre och sex platser är en miniminivå. Normen hindrar inte att fler parkeringsplatser byggs, om exploatören anser att behovet finns.

I kommunstyrelsen yrkade Sverigedemokraterna avslag på förslaget. Övriga partier sa ja och omröstningen slutade 12-1.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler