Eslövs kommun logotyp

Minskade krav på boendeparkering

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vill kraftigt minska kravet på parkeringsplatser när nya bostäder byggs. Men politikerna var inte överens.
Kravet på ett visst antal parkeringsplatser för boende har diskuterats vid flera tillfällen de senaste åren. Boendeparkering under jord är dyra satsningar.

I det förslag till ny parkeringsnorm som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillstyrkte ingår att kravet på bilplatser sänks från åtta till tre per tusen kvadratmeter bostadsyta i centrala Eslöv.

I övriga delar föreslås en sänkning från nio till sex platser. Både tre och sex platser är en miniminivå. Fler p-platser kan byggas om exploatören anser att behovet finns.

I förslaget ingår för första gången en parkeringsnorm för cykel. Kravet där är minst 20 platser per tusen kvadratmeter bostadsyta.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillstyrkte förslagen utan omröstning. Men Miljöpartiets och Sverigedemokraternas ledamöter reserverade sig.

- Med nuvarande norm blir det oerhört dyrt att bygga centralt, säger nämndens ordförande Peter Melinder. Lund och Malmö har gjort på samma sätt.

Förslaget om ny parkeringsnorm ska behandlas av kommunfullmäktige.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler