Eslövs kommun logotyp

Medborgarförslag om cykelväg

Rusta upp den gamla banvallen Eslöv-Kastberga så att den kan fungera som en trafiksäker cykelförbindelse.
Önskemålet om upprustning presenteras i ett medborgarförslag, som närmast ska anmälas i kommunfullmäktige.

På grund av den täta och till stor del tunga trafiken på väg 17 mellan Eslöv och E22 är det förenat med stor risk att cykla eller gå Kastberga-Eslöv.

Den gamla banvallen skulle kunna fylla behovet av en trafiksäker, om än oupplyst, förbindelse till Eslövs tätort, heter det i förslaget.

Det som krävs är ett slitlager som tål slitage från hästar och cyklar i kombination med rådande klimat. Det kan vara stenkross i lämplig storlek.

Nuvarande beläggning har eroderat bort och stora hål i kombination med långa, djupa lerstråk gör att banvallen inte kan anses ändamålsenlig annat än till ridning.

I medborgarförslaget ingår också nivåskillnad mellan vägbana och cykelbana på Bruksgatan. Den skiljelinje som finns respekteras in och syns dessutom inte på vintern.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler