Eslövs kommun logotyp

Medborgarförslag om bredband

Slopa avgifterna för att lägga fiber och förenkla reglerna för grävning. Det framförs i ett medborgarförslag till Eslövs kommun.
I Eslövs kommun finns flera icke-kommersiella intresseföreningar och samfälligheter där det pågår arbeten och långt gångna diskussioner för att få tillgång till bredband via fiber.

För att underlätta och påskynda den utbyggnaden föreslås att kommunfullmäktige i Eslöv fastställer att inga avgifter ska utgå för förläggning av tomrören för fiber.

I medborgarförslaget ingår också att kommunens generella Grävningsbestämmelser för allmän plats i vissa stycken förenklas och anpassas till de aktuella arbetena.

Närmast ska kommunfullmäktige ta ställning till hus medborgarförslaget ska behandlas.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler