Eslövs kommun logotyp

Medborgare vill ha kortare köer

Förbättra trafiksituationen och minska avgasutsläppen vid Stora torg i Eslöv. Önskemålet framförs i ett medborgarförslag till Eslövs kommun.
Medborgarförslaget handlar om trafiken på Västergatan och Östergatan, en av de stora trafiklederna genom centrala Eslöv.

När det kommer en karavan som stoppar vid rödljuset är det i allmänhet någon som ska svänga till vänster, heter det i förslaget.

Eftersom utrymmet inte medger att bakomvarande bilar kan passera blir följden att ett antal bilar står och blåser ut avgaser.

Problemet skulle avhjälpas om "mittlinjen" flyttas en meter åt vänster i färdriktningen, heter det vidare. 

I medborgarförslaget ingår också ett trafikljus vid Storgatan, synkroniserat med trafikljusen vid Stora torg och Västerlånggatan.

Då kunde man få en grön våg förbi torget. Köerna vid rött ljus skulle stanna väster om Västerlånggatan och öster om Storgatan.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler