Eslövs kommun logotyp

Marieholmsbanan i nationell plan

Marieholmsbanans upprustning har kommit ytterligare ett steg mot genomförande. Satsningen ingår i den nationella transportplanen.
Regeringen presenterade på tisdagen förslaget till nationell transportplan 2014-25. I planen ingår godsstråket genom Skåne, Åstorp-Teckomatorp och Marieholmsbanan.

På Marieholmsbanan ingår byte av spår och kontaktledningar för att möjliggöra frekvens tågtrafik. Utbyggnaden samfinansieras av region och kommun.

Totalkostnaden för satsningen på godsstråket genom Skåne beräknas till 863 miljoner. Cirka 547 miljoner belastar den nationella planen. Byggstarten är beräknad till 2014-2016.

Åtgärden medför förbättrade möjligheter till arbetspendling och förbättringar för näringslivets godstransporter, heter det i Näringsdepartementets information.

Utan åtgärder på sträckan Åstorp-Teckomatorp och Marieholmsbanan (Teckomatorp-Eslöv) blir det stora begränsningar i antalet godståg som kan ledas denna väg.

Det finns även ett starkt intresse att köra pågatåg på dessa sträckor, förklarar departementet. Marieholmsbanan används idag som omledningsbana i händelse av tågstopp på omgivande banor.

Skånetrafiken har ansökt om att få starta pågatågstrafik på Marieholmsbanan. Men om banan ska användas mer frekvent krävs att det gamla spåret och kontaktledningen byts ut.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler