Eslövs kommun logotyp

Marieholmsbanan dyrare för Eslöv

Upprustning av Marieholmsbanan och arbeten kring banan kan kosta Eslövs kommun nära 67 miljoner kronor.
Det framgår av en ny kostnadskalkyl som ska behandlas av kommunstyrelsen och fullmäktige. Pengarna kan anslås 2015 och 2016.

Trafikverket och Eslövs kommun tecknade våren förra året en avsiktsförklaring om upprustning av järnvägen mellan Eslöv och Teckomatorp.

Eslövs kommun har tidigare reserverat 45 miljoner till satsningen. 38,7 miljoner ingår i avtalet med Trafikverket. Det är pengar till plattformar i Marieholm och tre järnvägsbroar.

Men det krävs också en hel del arbeten kring järnvägen. Smålandsvägen ska byggas om med gång- och cykelväg på ena sidan, på båda sidor om bron.

I Marieholm behövs till- och avfarter till den planerade järnvägsbron och en del av Norregatan i Eslöv ska byggas om till gång- och cykelväg vid bron.

Till det kommer kostnader för en pendlarparkering i Marieholm. I kalkylen ingår också oförutsedda kostnader på 4,7 miljoner kronor.

Den nya kalkylen för Marieholmsbanan slutar på 66,9 miljoner kronor. Kommunstyrelsen och fullmäktige ska ta ställning till om Eslöv ska teckna medfinansieringsavtal.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler