Eslövs kommun logotyp

Livlig debatt om boendeparkering

Eslöv sänker kravet på boendeparkering när nya bostäder byggs. Kommunfullmäktige godkände förslaget efter en livlig debatt.
I den nya parkeringsnormen ingår krav på tre parkeringsplatser per tusen kvadratmeter bostadsyta i centrala Eslöv. Tidigare var det åtta platser.

I övriga delar är kravet sex parkeringsplatser. Tidigare var kravet där nio platser. Normen hindrar inte att fler parkeringsplatser byggs.

- Vi kan inte godkänna en förändring där man bygger fram ett problem, sa Fredrik Ottesen (SD). Vi yrkar avslag.

- Det är generöst för de som ska bygga i centrum, sa Bertil Jönsson (NKE). Jag har inte hittat någon kommun med så låga krav.

Bertil Jönsson föreslog ett tillägg att kommunstyrelsen skulle få i uppdrag att snarast ta fram ett förslag om parkeringshus.

- Kvaliteten i centrum beror på tillgänglighet, sa Håkan Larsson (MP). Bilar ska kunna stå på bra platser. Jag yrkar återremiss.

- Vi förbereder oss för den utveckling vi vill ha med ytterligare lägenheter centralt, sa Peter Melinder (M). Det är dyrt att bygga parkeringsplatser under husen.

Fullmäktige godkände förslaget till ny parkeringsnorm med tillägget att ett förslag till parkeringshus ska tas fram. Begäran om återremiss avslogs.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler