Eslövs kommun logotyp

Länsstyrelsen upphäver detaljplan

Länsstyrelsen i Skåne upphäver miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta planen för spritfabriken i Eslöv. Den ska behandlas av kommunfullmäktige.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv antog i januari en ny detaljplan för fastigheten Örnen 4, tidigare spritfabriken i Eslöv.

Området ska enligt planen användas för bostäder och centrumverksamhet, totalt 12 000 kvadratmeter. Byggnaderna får bli högst åtta våningar höga.

I planen ingår också att delar av den kulturhistoriskt intressanta spritfabriken ska bevaras. Det gäller fasader och byggnader i den södra delen.

Beslutet överklagades av en granne som bland annat framförde att nämnden inte hade rätt att anta planen. Frågan om antagande skulle behandlats av fullmäktige.

Om så skett skulle de motstridiga intressena som finns sannolikt fått en mer allsidig belysning, förklarade grannen. Nämnden har inte motiverat varför den ansett sig ha rätt att fatta beslut.

Länsstyrelsen förklarar att fullmäktige ska ta beslut om planer för större områden, med många motstridiga intressen, särskilt känsliga miljöer eller som är av principiellt intresse.

Området med spritfabriken är både ur ett kulturmiljöperspektiv och ett kulturhistoriskt perspektiv ett intressant område beläget i Eslövs centrala tätort. Det är en särskilt värdefull miljö.

Planen får anses vara av sådan principiell beskaffenhet och större vikt att frågan om att anta den borde prövats av kommunfullmäktige, förklarar länsstyrelsen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut upphävs därför på formella grunder.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler