Eslövs kommun logotyp

Lämpligt bygga skola på skoltomt

Det är lämpligt att bygga skollokaler på Östra skolans tomt. Det anser Eslövs kommun och avvisar kritik från grannen Stena.
Diskussionen gäller en planerad byggnad vid korsningen Östergatan-Gasverksgatan i Eslöv. I ett första planförslag ingick ett bostadshus.

Länsstyrelsen sa efter ett överklagande nej till bostäder. Planen har därför ändrats och området reserverats för skoländamål.

Även den planen har överklagats av grannen Stena, som anser att kommunen inte tagit tillräcklig hänsyn till befintlig bebyggelse.

I överklagandet har bolaget bland annat hänvisar till en bullerutredning som gjordes när det fick ändrat tillstånd för träflisning.

Utredningen visar på 41-47 decibel vid olika mätpunkter i det aktuella området. Men gränsen är satt till 50 decibel.

I yttrandet till länsstyrelsen förklarar kommunen också att gällande plan för området medger skolverksamhet.

Inga klagomål har framförts till kommunen angående buller från Stenas verksamhet, heter det i yttrandet.

Kommunen förklarar också att det inte är rimligt att åberopa, inteckna eller ta höjd för okända utökningar av Stenas verksamhet, som skulle kräva omprövning av tillstånden.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler