Eslövs kommun logotyp

Kvalite och mångfald har fått pris

Nu har förvaltningen för Vård och Omsorg delat ut sina årliga priser för kvalite och mångfald. Årets Kvalitetspris gick till avdelningarna Esplanaden/Avenyn på äldreboendet Ölycke och Årets Mångfaldspris till brukarläsombudsgruppen på Malmgatans daglig verksamhet.
Varje år sedan 2008 delar Vård och Omsorg ut ett Kvalitetspris som syftar till att synliggöra kvalitetsarbetet och uppmuntra till ständiga förbättringar. Sedan 2012 har förvaltningen dessutom delat ut ett Mångfaldspris vars syfte är att stimulera mångfaldsarbetet inom förvaltingen.

Just som snön började falla åkte förvaltningschef Ann Letorp och personal- och utvecklingschef Emma Nilsson ut till äldreboendet Ölycke samt Malmgatans daglig verksamhet för att överraska de vinnande arbetslagen med blommor och en prissumma på 10 000 kronor — pengar öronmärkta för verksamheternas fortsatta utvecklingsarbete.
                                                    
Kvalitetspriset till äldreboendet Ölycke
Årets kvalitetspris tilldelas de drivande krafterna bakom projektet att göra datorer och internet tillgängligt för de boende på Ölycke. Tack vare ett personligt engagemang och en användning av kompetens som ligger utanför det vanliga arbetsområdet har vinnarna lyckats tillgodose nya behov.

På personalgruppens initiativ investerade boendet i nya datorer som pristagarna kunde använda i arbetet med att hjälpa de boende hitta nya vägar att kommunicera med sina anhöriga. Aktiviteten, som varit tillgänglig för alla boende med intresse, har bland annat utbildat deltagarna i hur man skickar och tar emot mail, kommunicerar via Facebook samt använder Skype för att ringa videosamtal.

Pristagarna beskriver bland annat hur en boende fick utökad kontakt med sin dotter och sina barnbarn i utlandet. Genom Facebook kunde hon följa sina släktingars vardag samtidigt som e-mail gav möjlighet till en snabb och kostnadsfri brevväxling.

Kvalitetspriset är till för att synliggöra goda exempel på kvalitetsarbete. Priset syftar också till att främja och belöna verksamheternas ständiga utvecklingsarbete. Genom enkla men effektiva medel har årets pristagare lyckats göra moderna kommunikationssätt tillgängliga för en ny målgrupp och på samma gång bidragit till verksamhetens positiva utveckling!

 
Mångfaldspriset till Malmgatans daglig verksamhet
Med ett personligt engagemang och ett tillvaratagande av innebörden i begreppet "think outside the box" tilldelas årets Mångfaldspris Camilla Månsson-Dahlström och Inger Berg, båda läsombud och personal inom daglig verksamhet på Malmgatan.

För att möta mångfalden och skapa delaktighet i ett samhälle måste texter (nyheter, litteratur, samhällsinformation mmed mera) göras tillgängligt för alla — även individer som av olika anledningar har lässvårigheter eller är otränade läsare.

Under denna premiss har brukarläsombudsgruppen tillsammans med personalen sammanställt en översikt över lättlästa texter, ljudböcker och annat material. Materialet har sedan gjorts tillgängligt och på så sätt har man lyckats främja läsandet inom daglig verksamhet.

Gruppen har använt sig av material som redan fanns att tillgå, bland annat på biblioteket och på internet. Allt som behövdes var gruppens drivande kraft, att de såg behovet och tog initiativ till att göra materialet lätt att nå.

Camilla och Inger ser läsningen som en passion som måste få utrymme i en tid då informationsflödet är stort och då vi alla ständigt bombarderas av nya intryck. "Att då tillsammans sitta ner och dela en upplevelse i vår egen takt så som vi gör i brukarläsombudsgruppen känns viktigt" menar de samstämmigt.

Mångfaldspriset är till för att stimulera mångfaldsarbetet utifrån Vård och Omsorgs målområden mångfald, medborgarfokus och bemötande. Utifrån årets tema "att tillvarata olikheter" har pristagarna med enkla medel tillgängliggjort och underlättat intresset för läsandet hos ett betydande antal individer inom daglig verksamhet i Eslöv.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler