Eslövs kommun logotyp

Kraftig ökning av socialtjänstärenden

Socialtjänstärenden gällande barn och ungdomar ökade kraftigt i Eslöv förra året. Det framgår av barn- och familjenämndens statistik.
Utredningsenheten inom Barn och Ungdom fick förra året 916 ansökningar, anmälningar, ärenden för yttrande med mera.

Det var en ökning med 32 procent. Ärendena gällde 533 individer, en ökning med 37 procent jämfört med 2012. Det motsvarar 7,3 procent av målgruppen, barn och unga mellan 0 och 18 år.

Förebyggandeenheten fick förra året 139 ärenden, en minskning med 30 procent. Ärendena gällde 83 personer.

Utredningsenheten har för närvarande 370 pågående ärenden och förebyggandeenheten 47 pågående ärenden.

- Eslöv följer rikstrenden, säger barn- och familjenämndens ordförande Lena Emilsson. Ju längre en lågkonjunktur pågår, ju mer ökar antalet ärenden.

För att klara arbetsbelastningen har interna förändringar genomförts. En socialsekreterare ska nyrekryteras och rutiner för vad som ska utredas ses över.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler