Eslövs kommun logotyp

Konstpedagog söker kunskap i Sydkorea

Vad kan Eslöv lära sig av Sydkorea — ett land som är mitt uppe i omvandlingen från ett homogent till ett multikulturellt land? Detta ska konstpedagogen Bella J Tinghammar från Kulturskolan i Eslöv ta reda på nästa vecka då hon åker till en konferens i Gyeonggi i Sydkorea.
Resan är en så kallad armkroksresa som Riksutställningar arrangerar för att stödja utveckling av utställningsmediet, bland annat genom omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Bella J Tinghammar, som ansökt hos Riksutställningar om att få följa med på resan, är den första och enda deltagaren från en kulturskola i Sverige.

Till konferensen i Sydkorea kommer ledande personer inom barnmuseisfären från hela världen för att diskutera dessa frågor ur ett museiperspektiv. Hur kan barnmuseum hjälpa till i omvandlingen mot ett multikulturellt samhälle, både utifrån samhällets perspektiv och utifrån barnens perspektiv? I resans uppdrag ingår att intervjua fördragshållare, dra egna slutsatser, skriva en text och att sprida sina erfarenheter i olika forum på hemmaplan.

- Jag räknar med att konferensen i Sydkorea kommer att ge mig ökad inspiration till att arbeta tillsammans med många olika aktörer i samhället och att hitta nya vägar för Eslöv att synliggöra all den enorma resurs vi har i alla barn som är våra, säger Bella J Tinghammar, som resar till Sydkorea den 27 maj.

I sitt arbete som konstpedagog på Kulturskolan ingår i uppdraget att nå barn och ungdomar, oavsett sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar samt fysiska och andra funktionshinder. Konsten på Kulturskolan arbetar redan idag utåtriktat och i samhället. Till exempel bygger man på Joel Sallius plats inför kulturnatten, har ett nära samarbete med biblioteket, och utställningar på stadsmuseet och Medborgarhuset. Förra året deltog man i Barnens Bästa Biennal tillsammans med konstnär Fredrik Axwik, och även under 2015 års biennal ingår man som en viktig pusselbit.

- Jag är nyfiken på att ta reda på om de representerade museerna arbetar främst med likheter eller skillnader människor emellan, fortsätter Bella J Tinghammar. Hur kan jag delta i arbetet med att skaffa närverk mellan unga i Eslöv och hur kan Eslöv utan anställd museipersonal arbeta med dessa frågor utifrån ett "museitänk"? Det är frågor jag hoppas finna svar på under resan.

Riksutställningar erbjuder så kallade armkroksresor till olika konferenser i världen med olika teman. Det kan röra sig om utställningsdesign, framtidens lärande och teknik eller interaktivitet. I utbyte mot att man får följa med ska man producera en text som ska kunna användas av andra inom fältet. Texten ska fokusera på hur man under våra förhållanden kan använda den kunskap som förmedlats på konferensen.

Talare under konferensen i Sydkorea är bland andra:
-          Keiko Kuroiva, Learning innovation network, Japan
-          Leslie Swartz, Boston Childrens museum, USA
-          Annemies Broekgaarden, Rijksmuseum Amsterdam, Nederländerna
-          Susanne Gesser, Frankfurts barnmuseum, Tyskland
-          Ysaak Kim, Hello Museum, Korea

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler