Eslövs kommun logotyp

Kokrekommendationerna kvarstår

Kokrekommendationen kvarstår några dagar till. Helgens arbete som bland annat bestod av att installera UV-ljusanläggningar har gått bra. Nu är båda reservoarerna igång, vilket möjliggjort ökad spolning och de senaste vattenproverna har gett bra resultat.
Dock kvarstår kokrekommendationen några dagar till för att säkerställa att de positiva provresultaten verkligen står sig i Löberöd och Harlösa. Den utökade provtagningen kommer att fortgå under en period för att säkerställa en god dricksvattenkvalitet.

Arbetet med att se över installationer hos boende som har både kommunalt vatten och egen brunn fortsätter. VA SYD har besökt ett 30-tal boende och hittills har tre installationer konstaterats vara felaktiga.

VA SYD räknar med att det finns ett 100-tal till att se över och vill vädja till de som ännu inte hört av sig att göra så till VA SYD:s kundservice. De som är aktuella är de som både kommunalt vatten och egen brunn.

VA SYD:s förhoppning är att dricksvattnet ska vara tjänligt inom några dagar.

Läs mer på VA SYD:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler