Eslövs kommun logotyp

Ja till parkeringsavgifter i Eslöv

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vill införa parkeringsavgifter i centrala Eslöv. Målet är att parkeringsytorna ska utnyttjas mer effektivt.
Miljö och Samhällsbyggnad genomförde i slutet av förra året en fordonsinventering på alla större kommunala parkeringsplatser i Eslövs centrum.

Inventeringen visade bland annat att det inte finns stort utrymme för fler bilar på p-platserna Badhusparken, Medborgarhuset, Kanalgatan och Stinstorget på dagtid.

Genom att införa parkeringsavgifter kan efterfrågan på p-platser och tiden för hur parkeringsplatserna används regleras.

Det skapas ett attraktivare och mer miljövänligt centrum med rätt bil på rätt plats. Buss eller cykel kan bli ett alternativ för en del.

Avgiftsregleringen kan ge minskade trafikproblem och ökad tillgänglighet samt ge intäkter som kan finansiera framtida parkeringsbehov, förklarar nämnden.

Förslaget om att införa parkeringsavgifter går till kommunstyrelsens arbetsutskott. Vilka avgifter som ska tas ut och vilka regler som ska gälla är inte klart.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut var inte enhälligt. Sverigedemokraterna och miljöpartiet sa nej till förslaget.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler