Eslövs kommun logotyp

Ja till ny skolbyggnad på skoltomt

Eslöv får bygga lokaler för gymnasieskolan på Östra skolans tomt. Länsstyrelsen i Skåne avslår Stenas överklagande av detaljplanen.
I en första detaljplan för Östra skolans tomt redovisades ett bostadshus vid korsningen Östergatan-Gasverksgatan i Eslöv. Länsstyrelsen upphävde planen.

I en andra detaljplan för skoltomten redovisas lokaler för skola och centrumverksamhet vid korsningen. Stena överklagade planen.

Stena yrkade att beslutet om planen skulle upphävas. Planen innebär en stor risk för bolagets möjlighet att utveckla verksamheten, förklarade bolaget.

Eslövs kommun svarade att bullervärden på 41-47 decibel redovisas i en utredning. Gränsen är 50 decibel. Några klagomål på buller från Stena har inte framförts.

Länsstyrelsen konstaterar att det enligt gällande plan är tillåtet att bedriva skolverksamhet på den aktuella platsen.

Dessutom bedrivs skolverksamhet i Salliushuset, som ligger närmre Stenas verksamhet än den planerade nya skolbyggnaden.

Den nya planen innebär inte heller att högre krav ställs på Stenas verksamhet i sin nuvarande omfattning, eftersom det redan finns krav att bolaget ska innehålla vissa bullerriktvärden.

Länsstyrelsen anser att det inte finns tillräckliga skäl att upphäva detaljplanen och avslår därför överklagandet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler