Eslövs kommun logotyp

Ja till industrilokal vid Flygstaden

Länsstyrelsen i Skåne har inga invändningar mot att en industribyggnad uppförs öster om den planerade Flygstaden i Eslöv.
Eslövs kommun ansökte våren förra året om förhandsbesked för nybyggnad av en industribyggnad på fastigheten Eslöv 52:14 vid flygplatsen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav positivt förhandsbesked. På en 7000 kvadratmeter stor tomt kan lokaler för icke störande industri och handel byggas.

Ägaren till Flygstaden-området överklagade beslutet och framförde att det inte är lämpligt att det uppförs en industri bredvid ett handelscentrum.

Detaljplanen för Flygstaden medger 25 000 kvadratmeter lokaler för handel, kontor och liknande. Det ställs höga krav på arkitektonisk utformning av byggnaderna.

Att då samtidigt tillåta en industri på området bredvid riskerar att förhindra att målsättningar i Flygstadens detaljplan uppfylls, förklarade bolaget.

Länsstyrelsen delar Eslövs kommuns bedömning att den aktuella platsen är lämplig för en industribyggnad och avslår överklagandet.

Styrelsen förklarar att placeringen av industribyggnaden på den aktuella platsen inte strider mot den fördjupade översiktsplanen för området.

Fastigheten ligger bortanför det område kring Östra vägen där det enligt översiktsplanen ska värnas om en vacker stadsbild.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler