Eslövs kommun logotyp

Ja till hotell på Joel Sallius plats

Länsstyrelsen i Skåne har inte några invändningar mot att ett hotell byggs på Joel Sallius plats i Eslöv. Alla överklaganden avslås.
Länsstyrelsen har prövat överklaganden från en bostadsrättsförening och sju privatpersoner. 18 överklaganden avslås direkt eftersom personerna inte tidigare framfört några synpunkter.

I beslutet går länsstyrelsen igenom de argument som framförts mot hotellplanen och avvisar samtliga. Styrelsen framför bland annat:

· Att Medborgarhusets plats i arkitekthistorien och värdet av järnvägsstaden inte äventyras av hotellplanen.

· Att hotellplanen inte strider mot översiktsplanen eftersom Joel Sallius plats inte nämns i översiktsplanen.

· Att ett hotell kan innebära viss ökad trafik och vissa störningar men inte på ett sådant betydande sätt att planen bör upphävas.

· Att redan boende i området inte har en oinskränkt rätt att bibehålla en värdefull utsikt och att förändringen inte är av kvalificerat slag.

· Att skuggning och insyn är vanligt förekommande inom tätorter och att det inte utgör skäl för att upphäva planen.

· Att begränsningen av mötesplatser i form av grönområden får betecknas som liten.

Den antagna planen anses uppfylla kraven på tillräckligt beaktande av allmänna och enskilda intressen, förklarar styrelsen.

Med hänsyn till det som framförts och då det inte heller i övrigt har anförts några omständigheter som bör föranleda att det överklagade beslutet upphävs ska överklagandena avslås.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler